Dolny kościół
Górny kościół
i
Ołtarz dolny
Ikony dolny
Boczny dolny
i
Ołtarz górny
Figury górny
Boczny górny
Ołtarz górny
Figury górny
Nad ołtarzem głównym dolnej kaplicy znajduje się rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego wykonana przez artystę rzeźbiarza Bronisława Chromego.
Po obu stronach ołtarza znajdują się dwa stylizowane na ikony prawosławne wizerunki świętych Józefa (patron ks. Kurzei) i Mikołaja (patron ks. Mikołaja Kuczkowskiego, który na osobistą prośbę kardynała Wojtyły podjął się budowy kościoła i dzieło to doprowadził do końca).
W ołtarzu bocznym po lewej stronie znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, przed którym w czasie stanu wojennego i później w latach 80. Msze św. za Ojczyznę odprawiał ksiądz Kazimierz Jancarz. Na "czwartkowych" Mszach św. bywali: ksiądz arcybiskup, metropolita przemyski Ignacy Tokarczuk, ksiądz Henryk Jankowski, ksiądz Jerzy Popiełuszko oraz przywódca zdelegalizowanej Solidarności Lech Wałęsa.