Oś Czasu
1969 - 1971
Powstanie os. Tysiąclecia.


29 sierpnia 1970
Zamontowanie w nocy „zielonej budki” przy lasku na terenie obecnego os. Oświecenia.


Wrzesień 1970
Ks. Józef Kurzeja - wikariusz Raciborowic - rozpoczyna działalność katechetyczną wśród mieszkańców os. Tysiąclecia w „zielonej budce”. Początkowo na katechezę uczęszcza 300 dzieci.


Wrzesień 1970 - lipiec 1972
Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne; 8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujące zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.


29 grudnia 1970
Wydanie dokumentu nominacyjnego przez kanclerza Kurii Metropolitarnej w Krakowie, ks. Mikołaja Kuczkowskiego, zezwalającego na podejmowanie przez ks. J. Kurzeję samodzielnych decyzji w sprawie katechizacji.


1971-1974
Dziewięć wizyt duszpasterskich ks. Kardynała Karola Wojtyły.


Czerwiec 1971
Dobudowanie zadaszenia i miejsca na ołtarz do „zielonej budki”, gdzie do grudnia 1973 r. odbywały się Msze św.


Lipiec 1971
Ks. J. Kurzeja opuszcza parafię w Raciborowicach i przez pewien czas zamieszkuje w „zielonej budce”.


4 lipca 1971
Pierwszy chrzest w „zielonej budce”.


28 sierpnia 1971
Pierwszy ślub w „zielonej budce”.


24 grudnia 1971
Pierwsza Pasterka w Mistrzejowicach, odprawiona przez ówczesnego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, późniejszego Papieża Jana Pawła II.


1971
Ponad 20 długich i męczących przesłuchań ks. Józefa Kurzeji, aresztowanie.


21- 28 maja 1972
Pierwsze Misje św. w Mistrzejowicach. Nauki misyjne głosili Sercanie ks. Stanisław Sidełko i ks. Henryk Kubiś.


8 lipca 1972
Po dwuletnich interwencjach na wszystkich szczeblach administracji państwowej, otrzymano zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie Mistrzejowicach.


Jesień 1972
Ciężka choroba ks. Józefa Kurzeji i pobyt w szpitalu. Wynajęcie mieszkania na os. Złotego Wieku 26/77 jako drugiego punktu katechetycznego w Mistrzejowicach (wykorzystywane do 1 grudnia 1973 r.)


30 grudnia 1972
Początek pracy ks. Józefa Łuszczka w Mistrzejowicach.


Wrzesień 1970 - lipiec 1972
Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne; 8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujących zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.